Palnik spirytusowy


palnik spirytusowy_stal.jpg

 
Palnik spirytusowy wykonany ze stali nierdzewnej.