Tlenomierz / pH-metr wodoszczelny 
- CPO-401


CPO401.jpg

CPO-401 - służy do pomiaru:

 • stężenia tlenu zawartego w powietrzu w %
 • tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l,
 • pH
 • mV
 • temperatury 
 • ciśnienia atmosferycznego.

Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.

 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie. 
 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach.
 • Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości. 

 

 

 

 • Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia pracę. 

 

Funkcja pomiaru tlenu

 • Możliwość pomiaru tlenu w powietrzu oraz określenia czystości tlenu technicznego.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. 
 • Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w wodzie w mg/l. 
 • Możliwość wprowadzenia poprawki na zasolenie w przypadku pomiaru tlenu w wodzie w mg/l.
 • Szeroki zakres pomiarowy stężenia tlenu umożliwia pomiary w stawach natlenionych przez rośliny.
 • Galwaniczny czujnik tlenowy. 
 • Kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa. 
 • Prosta obsługa przyrządu i czujnika tlenowego.

 

 Funkcja pomiaru pH 

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów pH wprowadzanych przez użytkownika.
 • Automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH wraz ze zmianą temperatury.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. 
 • Pamięć wyników kalibracji 3. elektrod umożliwia ich szybką wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
 • Automatyczna ocena stanu elektrody. • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody (buffer i slope).
 • W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar czystych wód, ścieków, past itp.
 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).

 

 Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury. 
 • Funkcja zegara z kalendarzem.
 • Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
 • Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznym ładowaniem przez zasilacz 6V. 
 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub z USB poprzez adapter w opcji). •
 • Przyrząd spełnia wymogi GLP. 

 

Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

W skład wyposażenia wchodzi film pomagający w obsłudze przyrządu i czujnika tlenowego

 

Dane techniczne

FunkcjapH

mV 

TemperaturaO2%
powietrze
O2%
woda
O2 mg/l
woda
Zakres -2,000÷16,000 pH ±1999,9 mV -50.0 ÷199.9 °C 0÷100% 0÷600% 0÷60mg/l
Dokładność (±1 cyfra) ± 0,002 pH   ± 0,1 mV ±0.1 °C ±0.2% ±1% ±0.1mg/l
Impedancja wejściowa 10¹² Ω 10¹² Ω - - - -
Kompensacja temperatury -5 ÷ 110.0 °C - - - 0÷40°C 0÷40°C
Zasilanie  bateria 9V, zasilacz 12V 
Wymiary (mm) / Masa

  L=149, W=82, H=22 / 210g

 Całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i samego czujnika